Цени

Възнаграждението за предлаганите от нас счетоводни услуги и/или одит, се базира в зависимост от изпълнението на критерии като обработени документи, брой на персонала, часове консултации. Всеки клиент на „Мила Консулт” ще получи специфична ценова оферта в зависимост от заявените собствени нужди и изисквания, за чието професионално изпълнение гарантира компанията. За да се осведомите за приблизителната стойност на търсените от Вас услуги, както и  за да направите заявка за ангажиране на нашите специалисти, може да използвате поместените в категория 'Контакт' електронни форми за поръчка. За допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с представители на нашия екип. Специфичният характер на счетоводните и одиторски услуги предполага консултация с нашия екип с цел определяне на възнаграждението към "Мила Консулт". Други предлагани от нас услуги, позволяват формирането на твърдо възнаграждение: регистрация на фирма, пререгистрация на фирма и т.н.

Преференциални цени при комплексно обслужване:   

При регистриране на фирма и сключване на едногодишен абонаментен договор за  счетоводно обслужване.

Нотариални и държавни такси: 180 лева

Хонорар: 200 лева

Общо: 380 лева

Забележка*

*Посочените цени не включват сумата за първоначалния капитал на фирмата, банковите такси за създаване на набирателна сметка, счетоводното обслужване за първата година (по договоряне).

Регистрация на фирма в Агенция по вписванията

Тип дружество ЕООД ООД ЕТ
Такса запазване име на фирма 50,00 50,00 50,00
Държавна такса вписване 160,00 160,00 35,00
Такса удостоверение 7,00 7,00 7,00
Печат на фирмата 20,00 20,00 20,00
Банкови комисионни 5,00 5,00 5,00
Хонорар 200,00 200,00 200,00
Пререгистрация на фирма 130,00 130,00 130,00
Допълнителен хонорар при регистрация в НАП, НОИ - с нотариално заверено пълномощно 30,00 30,00 30,00

Обявяване на годишни финансови отчети

Съгласно изискванията на Закона за търговския регистър, всички търговци са длъжни да представят за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията до 30.06. на текущата година годишните си финансови отчети за предходната календарна година. 

Комбинирана промоционална услуга по пререгистрация на фирма, изготвяне и обявяване на Годишен финансов отчет, включва:

  • Пререгистрация на фирма + Изготвяне и подаване на нулев годишен финансов отчет за предходните три години при липса на дейност на търговеца:
Нотариални и държавни такса

74,00 лв.

Хонорар за комбинираната услуга

130,00 лв.           

Общо

204,00 лв.

  • Пререгистрация на фирма + Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет за предходните години при наличие на дейност на търговеца

Нотариални и държавни такси

 74,00 лв.

Хонорар за комбинираната услуга *                  

 190,00 лв.

Общо

 264,00 лв.

  • Пререгистрация на фирма + Годишно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността за 2010 година + Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет за предходните години

 Нотариални и държавни такси

74,00 лв.

 Хонорар за комбинираната услуга **

220,00 лв.

 Общо

294,00 лв.