Административни услуги

"Мила консулт" предлага на своите клиенти разнообразен асортимент от административни услуги.

За да бъде оптимално съдействието ни като Ваши партньори, ние Ви предлагаме различни допълнителни услуги, които да осигурят безпроблемното ежедневно функциониране на организацията Ви. В тази категория административни услуги влизат:

  • Текстообработка и редакция на текст (включително – текстонабиране), подготовка на различни типове документи (например: актуални състояния, декларации за заеми, т.н.)
  • Подаване на документи към различни организации
  • Застраховки в застрахователни компании
  • On Line – банкиране
  • Регистрация на фискални апарати
  • Вътрешно-фирмени актове
  • Друг тип административни услуги, които са необходими на Вашето предприятие и служителите на "Мила Консулт" могат да Ви осигурят